Posts tagged: บริจาคโลหิต

เลือดไม่แบ่งสีแล้ว

* รวมพลัง CU-TU ภูเก็ต พร้อมประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทย
* นับเป็นอีกโครงการที่ประสบความสำเร็จ ได้ผู้บริจาคโลหิตรายใหม่หลายรายครับ

WordPress Themes