อย่าทำอย่างนั้นกับใคร

อย่าทำอย่างนั้นกับใคร
ถ้าไม่อยากให้ใครทำอย่างนั้นกับคุณ
… ขงจื้อ

แม้เราอยากให้เขาทำอย่านั้นกับเรา
ก็มิใช่ว่า..เขาจะอยากให้เราทำอย่างนั้นกับเขา
… หยดน้ำ

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

*

WordPress Themes