Category: จุฬาฯ-ภูเก็ต

เลือดไม่แบ่งสีแล้ว

* รวมพลัง CU-TU ภูเก็ต พร้อมประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทย
* นับเป็นอีกโครงการที่ประสบความสำเร็จ ได้ผู้บริจาคโลหิตรายใหม่หลายรายครับ

การแข่งขันฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ภูเก็ต ครั้งที่ 5

งานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.00
ที่ TX Park Soccer Stadium (หลัง มหาวิทยาลัยราชภัฎ ภูเก็ต)

“บอลจะแพ้หรืชนะไม่สำคัญ สายสัมพันธ์แนบแน่นตลอดไป”

ผลการแข่งขัน
ฟุตบอลอาวุโส จุฬาฯ แพ้ ธรรมศาสตร์ – 3 : 6
ฟุตบอลหญิง จุฬาฯ แพ้ ธรรมศาสตร์ – 0 : 1
ฟุตบอลชาย จุฬาฯ แพ้ ธรรมศาสตร์ – 1 : 5

งานราตรีจุฬาลงกรณ์ 2555 “จุฬาฯ555 มาเฮฮากันนะนาย”

“จุฬาฯ555 มาเฮฮากันนะนาย”
อุทยานอาหารไทนาน สถาน
วิมาน ห้องดาวดีงส์
ราตรี วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555

งานราตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
โดย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต

พบกับมหากาพย์ตำนานรักของเจ้าชายรูปงามแห่งสีชมพูทวีป และเบญจกัลยาณี ศรีจามจุรีสถาน
องก์ 1 ตระลึงลาน ตระการตา
องก์ 2 แรกสเน่หา ใต้ร่มจามจุรี
องก์ 3 ยวนเย้าเร้าฤดี อิสตรีชีลา
องก์ 4 เรามา Sing หรรษา มาเฮฮากันนะนาย

งานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5

งานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.00
ที่ TX Park Soccer Stadium (หลัง มหาวิทยาลัยราชภัฎ)

ชม Spot โฆษณาขำๆได้ที่ http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fXz3C5smmzc

กำหนดการ

วันอาทิตย์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2555
15.00 – พร้อมกันที่สนามฟุตบอล TX Park
** เริ่มพิธีการ
– ขบวนพาเหรดนักกีฬาเดินเข้าสนาม
– ประธานกล่าวเปิดงาน
15.50 – การแข่งขันฟุตบอลอาวุโส 20 นาที
16.10 – การแสดง จุฬาฯ 10 นาที
16.20 – การแข่งขันฟุตบอลชาย ครึ่งแรก 20 นาที
16.40 – การแข่งขันฟุตบอลหญิง 15 นาที
16.55 – เกมส์ 3 เกมส์
17.25 – การแข่งขันฟุตบอลชาย ครึ่งหลัง 20 นาที
17.45 – พิธีปิดการแข่งขัน

โครงการ จุฬาฯ รักษ์ห้องสมุด

โครงการจุฬาฯ รักษ์ห้องสมุด

โดย… สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต

ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน

 

หลักการและเหตุผล

          ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต จัดเป็นแหล่งให้ความรู้ที่อยู่คู่กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวภูเก็ตมาเป็นเวลานาน โดยได้รับการสนับสนุนจากทางเทศบาลนครภูเก็ตในการจัดซื้ออุปกรณ์สารสนเทศ หนังสือ และการจัดจ้างบุคลากร ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ตนั้นมีจุดเด่นคือตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับมัธยมจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต และโรงเรียนเทศบาลบ้านบาลเหนียว จึงทำให้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเป็นเยาวชน กลุ่มผู้ปกครองที่ใช้พื้นที่ในการพักรอรับส่งเด็กนักเรียน อีกทั้งประชาชนชาวภูเก็ตที่ต้องการค้นคว้าข้อมูลในเรื่องต่างๆ ที่เข้ามาใช้บริการหนังสือและอุปกรณ์สารสนเทศต่างๆในห้องสมุดอย่างสม่ำเสมอ

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ตได้รับการปรับปรุงทางด้านกายภาพและระบบการบริหารจัดการครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นระยะเวลาถึง 10 ปีมาแล้วทำให้ห้องสมุดได้มีความเสื่อมโทรมทางกายภาพในหลายๆด้าน เช่น หลังคามีปัญหารั่วซึม หลังคาโปร่งแสงสกายไลท์เสื่อมสภาพและเป็นชนิดที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน อุปกรณ์ครุภัณฑ์จำพวกโต๊ะเก้าอี้ชำรุดทรุดโทรม ชำรุดเสียหาย มีรูปแบบที่ไม่ยืดหยุ่นต่อการใช้งาน ห้องสำหรับเด็กเสื่อมโทรม มีกลิ่นอับ ไม่สามารถรองรับและแก้ปัญหาในการเข้าใช้งานของเด็กในห้องสมุดได้ รวมถึงมีกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการจัดการและให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด อีกทั้งยังขาดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดในโอกาสต่างๆ ทั้งนี้เกิดจากการขาดแคลนงบประมาณในการซ่อมบำรุง  ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ตไม่สามารถให้บริการได้เต็มศักยภาพ เกิดประสิทธิภาพและประประสิทธิผลแก่สาธารณชนชาวภูเก็ตสูงสุดได้

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต ด้วยจิตสำนึกที่ว่า “เกียรติภูมิจุฬา คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบริการพื้นฐานทางการศึกษาของสังคม โดยบำเพ็ญประโยชน์ด้านการศึกษามาโดยตลอด ทั้งนี้ ในปีนี้ สมาคมฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะปรับปรุงห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต สมาคมฯ จึงวางแผนการปรับปรุงและวางแนวทางเสริมสร้างศักยภาพห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างแหล่งบ่มเพาะปัญญาให้แก่ประชาชนชาวภูเก็ต เพื่อสร้างให้สังคมภูเก็ตเป็นสังคมที่แข็งแรงต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมฉลองพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔
  2. เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ตให้เป็นห้องสมุดที่มีความพร้อมทั้งการบริการข้อมูลและการศึกษาต่างๆ มีมาตรฐานของสภาพแวดล้อมและการบริการที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
  3. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนภูเก็ตมีจิตสำนึกรักการอ่าน และให้ความสำคัญกับการแสวงหาความรู้จนถึงการสนับสนุนทางการศึกษาต่างๆ
  4. ทำการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ จนถึงหน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมกับการปรับปรุงห้องสมุด และส่งเสริมทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับห้องสมุด ให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจในห้องสมุดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ระยะเวลาในการดำเนินงาน     ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

งบประมาณการดำเนินงาน      ประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท Read more »

โครงการห้องสมุดเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านบางทอง

โครงการห้องสมุดเพื่อน้อง เป็นโครงการปรับปรุงห้องสมุด และจัดหาหนังสือใหม่ๆให้กับห้องสมุดโรงเรียนบ้านบางทอง เพื่อให้เด็กๆได้ใช้ห้องสมุดอย่างมีความสุข

โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของพวกเรากลุ่มจุฬาฯภูเก็ตที่ได้ทำไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ที่โรงเรียนบ้านบางทอง อยู่บริเวณทางเข้าเขื่อนบางวาด อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

ค่ายเติมฝัน 2554 – โดยนิสิตจุฬาฯ

ค่ายเติมฝัน เป็นอีกโครงการดีๆที่น้องๆนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยให้กับน้องๆนักเรียนระดับมัธยมในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา

CU ภูเก็ต ต้อนรับ ผู้ว่า ปรีชา เรืองจันทร์ ที่ Ceramic Kitchen

เป็นความยินดีอย่างยิ่งครับ ที่พวกเราได้ร่วมต้อนรับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ตอนนี้ท่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกครับ คิดแล้วยังเสียดายที่ท่านอยู่ภูเก็ตได้แค่แป๊บเดียว ก็ต้องย้ายไปพิษณุโลกเสียแล้ว

ในโอกาสนี้ ผมจึงอยากที่จะนำเรื่องความประทับใจที่ผมได้ไปร่วมงานเลี้ยงอำลาท่านผู้ว่าฯ ปรีชา เรืองจันทร์ ในวันที่ 14 มีนาคม 2552 กลับมาโพสไว้ให้ท่านที่สนใจอ่านครับ

—-

ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานเลี้ยงอำลาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ คนดีที่ไปที่ไหนก็มีแต่คนรัก และไม่อยากให้จากไป

ผมได้ทราบข่าวเรื่องผู้ว่าฯ ปรีชา ต้องย้ายด่วน จากพี่รจนา รักแต่งาม นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯภูเก็ต ในวันที่12 มีนาคม 2552 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวจุฬาฯรับทราบ เนื่องจากท่านผู้ว่าก็เป็นรุ่นพี่นิสิตเก่าจุฬาฯเหมือนกัน และพี่รจนาได้ชวนให้ผมเป็นหนึ่งในตัวแทนที่จะเข้าร่วมงานอำลาผู้ว่าฯ ในวันที่ 14 มีนาคม 2552

จริงๆแล้วผมก็ลังเลครับว่าจะไปดีหรือไม่ เพราะปกติผมก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และไม่ชอบวุ่นวายอะไร เพียงแต่เคยรู้มาอยู่แล้วว่าท่านผู้ว่าฯ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ เป็นคนดี ติดดิน ทำงานแบบลุย ถึงไหนถึงกัน เอาไงเอากัน ไม่ถือเนื้อถือตัว ไม่ถือยศศักดิ์ เคยเจอท่าน 2-3 ครั้ง แต่ท่านคงจำผมไม่ได้หรอกครับ แต่ก็รู้สึกได้ถึงคำที่เขาล่ำลือ

และแล้วผมก็รู้สึกว่าผมคิดไม่ผิดที่ตัดสินใจไปงานเลี้ยงอำลาท่านผู้ว่า ผมยังจำได้ พอใกล้จะเลิกงาน ผมยังหันไปขอบคุณพี่ รจนา รักแต่งาม ที่ชวนผมไปงานวันนั้น แค่ได้ฟังคำกล่าวจากใจท่านผู้ว่าฯ แค่นั้นก็คุ้มแล้ว ท่านกล่าวด้วยคำง่ายๆ แต่แฝงด้วยความหมายลึกซึ้ง และยิ่งตอกย้ำถึงความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของชาวภูเก็ตที่ต้องเสียคนดีๆอย่างนี้ไป ท่านเป็นข้าราชการในอุดมคติ หากคนไทยทุกคนงานทุ่มเทเพื่อแผ่นดินได้แค่เศษเสี้ยวของท่าน ไม่เอาเปรียบแผ่นดินที่เป็นถิ่นเกิดนี้ แผ่นดินไทยของเราคงจะเจริญกว่านี้อีกเยอะ

คำขวัญของงานวันเลี้ยงอำลา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต “มุ่งมั่น ตั้งใจ จากไปรุ่งเรือง”

ท่านได้พูดให้ฟังว่า ในชีวิตท่านรับราชการมา 32 ปี โดยย้ายมาแล้ว 27 ครั้ง บางครั้งได้เข้ารับตำแหน่งแค่วันเดียว แล้วโดนย้ายก็มี ไปรายงานตัวตอนเช้า ตอนเย็นเขาก็ให้ย้ายแล้ว แต่ท่านบอกว่า ท่านชินแล้ว ท่านอยู่ที่ไหนก็ได้ เพราะท่านทำงานให้ประเทศไทย อยู่ที่ไหนก็เหมือนกัน เป็นวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชา อย่าไปคิดเลยว่า ย้ายเพราะการเมือง ต้องเชื่อคนเป็นนาย นายของท่านก็ต้องรู้ดีว่าท่านควรจะอยู่ที่ไหน ท่านไม่ได้เก่งกว่านาย ถ้าท่านเก่งกว่านาย ท่านก็เป็นนายของเขาไปแล้ว

ท่านบอกว่า ท่านมาอยู่ภูเก็ต ทำงานให้กับชาวภูเก็ต ได้ 4 เดือน กับ 23 วัน ท่านทำงานอย่างเต็มที่ ไม่มีวันหยุด ทำงานตั้งแต่เช้าจนค่ำ อยากทำงานทั้งวัน ไม่อยากให้มืด เพราะถ้ามืด แล้วกลับบ้าน ก็ต้องคิดถึงลูก ท่านต้องทิ้งลูกสาว 2 คน ซึ่งเปรียบเสมือนดวงใจของท่านอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ เพราะต้องเรียนหนังสือ ไม่สามารถย้ายตามมาภูเก็ตได้ เพราะจะมีผลกับคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ท่านต้องเลี้ยงลูกทางโทรศัพท์ คิดถึงลูกก็ได้แต่โทรคุยกัน ทำงาน 4 เดือนกว่า ได้กลับไปเจอหน้าลูกแค่ครั้งเดียว

เวลาท่านแต่งตัวก็แต่งธรรมดาๆ หลายคนก็ว่าท่านแต่งตัวเชยๆ ท่านก็บอกเขาไปว่า ท่านมาทำงาน ไม่ได้มาเดินแฟชั่น ตั้งใจมาทำงานจริงๆ

ผมคงไม่สามารถเล่าความประทับใจทุกอย่างในงานวันนั้นได้หมด คิดแต่เพียงว่า คนดีดีอย่างนี้ อยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรัก อยู่ที่ไหนก็สร้างความเจริญให้กับที่นั่นได้ แค่อดเสียดายในฐานะที่เป็นคนภูเก็ตคนหนึ่งครับที่ต้องเสียคนเก่งและดีไป

ผมไม่รู้ว่าการโยกย้ายแบบนี้หรือที่เขาเรียกว่าย้ายเพื่อความเหมาะสม เพื่อกลั่นแกล้ง หรือย้ายเพื่ออะไรกันแน่ รู้แต่ว่าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น บ้านเมืองของเราจะเจริญได้อย่างไร เพราะคนทำงานไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

งานแข่งขันฟุตซอล จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ จังหวัดภูเก็ต ปี 2553

ขอเชิญ ทุกท่านร่วมงานแข่งขันฟุตซอล จุฬาฯธรรมศาสตร์ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3 ปี 2553
เลือกเชียร์ฝั่งไหน ขึ้ง Stand ฝั่งนั้นได้เลยครับ

วัน อาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
เวลา 15.00
สถานที่ ศูนย์กีฬาอาคาร 1 สะพานหิน

กำหนดการ
15:00    พร้อมกันที่สนาม
15:30    เริ่มพิธีการ
16:00    ประธานกล่าวเปิดงาน
16:15    ฟุตซอลชายครึ่งแรก
16:50    การแสดง
17:00    ฟุตซอลหญิง (แข่งแค่ 15 นาที ทีมละ 8 คน)
17:20    ฟุตซอลชายครึ่งหลัง
17:55    จบการแข่งขัน
18:00    พิธีปิด และถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน
 
เสร็จแล้วเชิญชาวจุฬาฯ และชาวธรรมศาสตร์ทุกท่าน รับประทานอาหาร (buffet) ร่วมกัน ที่ SP กุ้งกะทะ
(รับบัตรรับประทานอาหารฟรีได้ที่ผู้ประสานงานในสนามแข่งขัน)

จุฬาฯภูเก็ต @ วันปิยะมหาราช – 23 ตุลาคม 2553

WordPress Themes