สอบตก หรือ สอบผ่าน

หลังจากผ่านการทำงานร่วมบุญกันมา 6 เดือน มีโอกาสคุยครูสมาธิพี่เลี้ยงบางท่าน

พ.1: ผมรู้ตัวว่า ผมสอบตก
อ.: ทำไมละ
พ.1: มีบางเหตุการณ์ไม่เข้าใจกัน ผมยังโกรธ บางทียังควบคุมตัวเองไม่ได้
อ.: นั่นแหละ เธอสอบผ่าน

พ.2: หนูขอโทษ หนูทำให้อาจารย์ผิดหวัง
อ.: เกิดอะไรขึ้น
พ.2: หนูรู้ตัวว่า หนูสอบตก
อ.: เพราะอะไร
พ.2: หนูยังรู้สึกน้อยใจ ขุ่นในใจในบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อ.: นั่นแหละ เธอสอบผ่าน

บางครั้ง การรู้ตัวว่าเราสอบตกนั่นแหละเราสอบผ่าน กลับกัน คนที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองสอบตกต่างหาก ที่สอบตก

การที่เรารู้ว่าตัวเองสอบตก แสดงว่าเราได้หันกลับมามองตัวเรา ได้เห็นวาระจิตตัวเองแล้ว นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตน แต่หากตนเองยังมองไม่เห็นตนเอง อันนั้นคือสอบตกจริงๆ

คนที่เรียนสมาธิมา ไม่ใช่จะสามารถละโลภโกรธหลงได้ เพราะเราก็เป็นปุถุชนธรรมดา ยังโกรธได้ ใจยังขุ่นเป็น แต่ที่สำคัญคือเราต้องฝึกตน ให้เราค่อยๆรู้ ค่อยๆวาง และค่อยๆละไป

ขอเป็นกำลังใจกับคนทำงานทุกท่านครับ

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

*

WordPress Themes