ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ กว่า 500 รูป

** เรียนเชิญท่าน สร้างบุญใหญ่ร่วมกันครับ **

ร่วมตักบาตรพระอาจารย์หลวงพ่อ วิริยังค์ สิรินฺธโร และพระภิกษุสงฎ์ 529 รูป ซึ่งเป็นพระสุปฏิปัณโณจาก 10 ประเทศ คือ แคนนาดา อเมริกา พม่า ลาว กัมพูชา เวียตนาม ออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุ่น และไทย ที่มาอบรมหลักสูตรคุรุสาสมาธิ ระหว่าง 22 มี.ค. – 10 พ.ค. 58

ในวันที่ 21 เมษายน 2558 พวกเรา 6 สาขา คือ สาขา 15 ศูนย์นำชัย จ.ภูเก็ต, สาขา 62 วิทยาลัยชุมชน สตูล, สาขา 73 วัดพระงาม จ.ตรัง, สาขา 76 วัดพระมหาธาตุฯ จ.นครศรีธรรมราช, สาขา 86 ศูนย์พันธุ์วิชาติกุล กระบี่, สาขา 94 วิทยาลัยชุมชน จ.ระนอง ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร น้ำปานะ ปรมัตถ์ ถวายพระอาจารย์หลวงพ่อ และ พระภิกษุสงฆ์ 529 รูป ร่วมกันครับ

ขอทุกท่านที่ต้องการร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้ ร่วมถวายปัจจัยได้ที่ เหรัญญิกสาขาครับ

** เรียนเชิญ ไปตักบาตรด้วยกันครับ **

เรียนเชิญทุกท่น ร่วมบุญพร้อมกับพวกเรา ครูสมาธิ 6 สาขาทางใต้ คือ สาขา 15, 62, 73, 76, 86, 94 ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร และตักบาตรร่วมกันในวันที่ 21 เมษายน 2558

กำหนดการ
05.45 ถึงวัดศรีรัตนธรรมาราม
06.00 รับข้าวสวยเพื่อใส่บาตร
06.15 พระอาจารย์หลวงพ่อ วิริยังค์ สิรินฺธโร นำทำวัตรเช้า
07.15 พระอาจารย์หลวงพ่อ วิริยังค์ สิรินฺธโร และพระภิกษุ รับบิณฑบาต
09.00 เสร็จ พิธีการ

สิ่งที่ต้องเตรียม
+ หนังสือสวดมนต์
+ เดือน เม.ย. มีการนัดหมายเพื่อใส่เสื้อสีม่วงครับ

ร่วมบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 500 รูป

 

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

*

WordPress Themes