Posts tagged: การปฏิบัติธรรม

สวนโมกข์ @ จตุจักร กทม.

ในการไปเรียนสมาธิที่วัดธรรมมงคลช่วง 2 เดือนที่แล้ว นอกจากวัดธรรมมงคลแล้ว ที่ๆผมไปบ่อยที่สุดก็คือ สวนโมกข์ ที่อยู่บริเวณสวนรถไฟ หลังสวนจตุจักร ถ้าถามว่าทำไมจึงชอบที่นี่ อยากจะตอบว่าถ้าท่านไปก็จะรู้เอง แต่จริงๆก็คือ ที่สวนโมกข์เป็นที่ๆมีความสงบใจกลางเมืองหลวงซึ่งหาได้ยาก การออกแบบและสร้างอาคารอย่างลงตัวควบคู่ไปกับการออกแบบต้นไม้ การออกแบบภูมิสถาปัตย์อย่างลงตัว ซึ่งทำให้เราอยู่ในบรรยากาศใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบไม่ลำบาก

ชอบภาพพุทธศิลป์หลายภาพที่ประดับไว้ ทุกภาพล้วนมีความหมาย ครั้งแรกอาจต้องอาศัยผู้นำทัวร์ของสวนโมกข์เป็นผู้อธิบาย แล้วท่านก็จะได้รับรู้ถึงธรรมะอันลึกซึ้งที่แฝงอยู่ในภาพ

ชอบประติมากรรมที่มีอยู่มากมายทั่วบริเวณ ทุกชิ้นงานล้วนสื่อความหมาย แม้กระทั่งก้อนหินที่ตั้งไว้ ยังบ่งบอกถึงข้อธรรมะนานัปการ ปติมากรรมหลายชิ้นก็จำลองมาจากของจริงที่ประเทศอินเดีย และที่สวนโมกข์ จ.สุราษฎร์ธานี

ชอบห้อง”นิพพานชิมลอง” ทำให้เรารู้ว่านิพพานอยู่ใกล้แค่จมูก อยากสงบ อยากมีความสุข แท้จริงไม่ยาก ห้องนี้เหมือนให้เราลองสินค้าตัวอย่างที่ลองแล้วอยากจะมีไว้จริงๆ

หากรู้สึกว่าชีวิตวุ่นวาย อยากพัก อยากหยุดสัก 2-3 ชั่วโมงหรือครึ่งวัน ที่นี่เป็นคำตอบที่ดีที่สุดที่หนึ่งทีเดียว

อารมณ์เปลี่ยนง่าย

อารมณ์เปลี่ยนง่าย
อารมณ์ดีอยู่ดีๆเปลื่ยนเป็นอารมณ์ไม่ดีชั่วพริบตา
แต่อารมณ์ไม่ดีจะเปลี่ยนให้เป็นอารมณ์ดีกลับไม่ง่าย
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพลังของจิตของคนคนนั้น
การปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม ช่วยให้ใจแข็งแรง จิตมีพลัง

WordPress Themes