Posts tagged: ถลาง

ร้านอาหาร Ceramic Kitchen ที่ม่าหนิก ภูเก็ต

ร้านอาหารบรรยากาศดี๊ดีที่อยากเอาภาพมาฝาก ลองไปทานแล้วจะประทับใจครับ ไม่ต้องบรรยายมาก แค่ดูภาพก็อยากไปแล้วใช่ไหมครับ

การเดินทาง: ร้านเซรามิค  อยู่ทางขวามือระหว่างทางจากอนุสาวรีย์ไปเชิงทะเล ขับจากอนุสาวรีย์ไป 2.6 กม. หรือ  อยู่ก่อนถึงม่าหนิกประมาณ  1 กม. ครับ

WordPress Themes