Posts tagged: นักศึกษา

กิจกรรม @ สถาบันพลังจิตตานุภาพ จังหวัดภูเก็ต 21/11/2553

นักศึกษาครูสมาธิ จ.ภูเก็ต และพี่เลี้ยง ร่วมทำบุญที่วัดกลาง

WordPress Themes