Posts tagged: ศูนย์รับบริจาค

ศูนย์รับบริจาคสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้

พวกเราเพิ่งช่วยกันบริจาคสินสิ่งของไปช่วยพี่น้องภาคอีสานไม่นาน ไม่น่าเชื่อครับ ตอนนี้พี่น้องชาวใต้ของเราต้องการความช่วยเหลือ และน้ำใจจากท่านอีกครั้งครับ เพราะน้ำท่วมครั้งนี้นำความเสียหายแก่พี่น้องเราไม่น้อยเลย

ได้น้ำใจจากชาวภูเก็ตทุกท่าน คงพอจะช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ของเพื่อนๆพี่น้องของเราที่เดือดร้อนได้บ้าง

วันนี้ – 5 พ.ย. 2552 : บริจาคสิ่งของได้ที่ ศูนย์การค้าจังซีลอน หาดป่าตอง
6 พ.ย. 2552 ทั้งวัน : ร่วมบริจาคกันได้ที่ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ครับ

เรื่อง       เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้
เรียน       สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, สมาคมโรงแรมไทย ภาคใต้,
สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง และสมาคมผู้ประกอบการโรงแรมหาดกะตะกะรน

ตามที่สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, สมาคมโรงแรมไทย ภาคใต้, สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง และสมาคมผู้ประกอบการโรงแรมหาดกะตะกะรน  ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังสมาชิก เพื่อร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  โดยกำหนดให้มีการรับบริจาค ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน นั้น  ด้วยขณะนี้ได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยในภาคใต้อย่างฉับพลัน ทำให้เกิดความสูญเสียอย่างรุนแรงทั้งในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบภัย และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคสิ่งของ  สมาคมทั้ง 4 สมาคม ได้ร่วมกับศูนย์การค้าจังซีลอน หาดป่าตอง ได้จัดให้มีศูนย์รับบริจาคสิ่งของ ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน หาดป่าตอง โดยท่านสามารถนำสิ่งของไปบริจาคได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 (บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ระหว่างเวลา 10.00 น.-22.00 น.)     เพื่อที่ทางสมาคมฯ และศูนย์การค้าจังซีลอน หาดป่าตอง จะได้รวบรวมนำไปมอบให้กับทางจังหวัดภูเก็ตในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2553 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน เพื่อที่จะได้ดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่ประสบภัยโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือและโปรดช่วยประชาสัมพันธ์  ทางสมาคมฯ จึงขอขอบคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้.

WordPress Themes