Posts tagged: สุทธิวัสส์ คำภา

สุขภาพดี กินอาหารเป็นยา อ.สุทธิวัสส์ คำภา

วันนี้มีข่าวเรื่องสุขภาพมาฝากครับ มีเพื่อนที่มีจิตกุศลท่านหนึ่ง ไปเรียนการดูแลรักษาตัวเองโดยธรรมชาติ และเห็นว่าเป็นประโยชน์ ต้องการให้คนใต้เราสุขภาพดี จีงเชิญอาจารย์มาที่บ้าน จังหวัดพังงา และมีใจแบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆ … โอกาสดีของคนรักสุขภาพ และต้องการดูแลตัวเองโดยใช้หลักธรรมชาติ

ชุมชนสุขภาพดี ตามวิถึพอเพียง

อ.สุทธิ วัสส์ คำภา นักธรรมชาติบำบัดแนววิถีไทย ต้นตำรับนาฬิกาชีวิต กินเป็นลืมป่วย ที่เผยแพร่สูตรอาหารเป็นยา อาทิ การดื่มน้ำกระชาย การกินโยเกิร์ต+นมสด+น้ำผึ้ง+มะนาว ที่ช่วยให้คนไทยมีพื้นฐานในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยตัวเอง โด่งดังและเป็นที่รู้จักจากการจัดรายการวิทยุ “สุขภาพดีวิถีไทยกับสมุนไพรปัญจศรี

ศึกษาการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรไทย จากครอบครัวที่เป็นหมอพื้นบ้านและหมอแผนโบราณ ซึ่งสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน จากนั้นได้ศึกษาและค้นคว้าภูมิปัญญาพื้นบ้าน จากการไปบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้กับชาวบ้านทั่วประเทศไทย เป็นเวลากว่า 40 ปี ได้ค้นคว้าเรื่องสุขภาพจากคัมภีร์พระไตรปิฎก และคัมภีร์พระอภิธรรม

จากนั้นได้ศึกษาศาสตร์การพยากรณ์สุขภาพ โดยการใช้ลูกดิ่งเพนดูลัม จากแพทย์ประจำตัวอดีตประธานาธิบดีเวเนซูเอล่า และศาสตร์ไคโรแพรกติก (การนวดจัดกระดูก) ปัจจุบันท่านเป็นนักเพนดูลัมอันดับหนึ่งของโลก ที่สามารถใช้ลูกดิ่งเพนดูลัมประเมินสุขภาพได้อย่างแม่นยำ

WordPress Themes