Posts tagged: โรงทาน

เชิญร่วมงาน & ออกโรงทาน ในงานสวดลักขี บวชชีหมื่นคน

วันที่ 4 มกราคม – 7 มกราคม ของทุกปี วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 จะจัดงานสวดลักขีบวชชีหมื่นคน เป็นการสั่งสมบุญบารมีครั้งยิ่งใหญ่ 10 ประการ ให้ชีวิตมีความสงบและสุขใจ เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ให้สดใส

ในงานพิธีครั้งนี้ได้นิมนต์พระเถรานุเถระ ฝ่ายวิปัสสนาธุระมาแสดงพระธรรมเทศนาและนั่งสมาธิแผ่เมตตาจิตจำนวนมาก จึงขอเชิญผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมสวดลักขี เพื่อสะสมบุญบารมีให้แก่ตน และร่วมตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารผู้มาบวชชีตามกำลังศรัทธา ย่อมมีอานิสงส์ผลบุญมหาศาล ดังที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญจนบรรลุผลสำเร็จมาแล้ว ในการบวชชี ให้เตรียมชุดบวชสีขาวและของใช้ส่วนตัวมา ไม่ต้องโกนผม ส่วนดอกไม้ธูปเทียน ทางวัดจัดไว้ให้บูชาตามศรัทธา

การร่วมเป็นเจ้าภาพออกโรงทานอาหารคาว- หวาน – น้ำปานะ เลี้ยงผู้ปฏิบัติในงานสวดลักขี บวชชีหมื่นคนที่วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 ซึ่งการออกโรงทานครั้งนี้จะทำอาหารเลี้ยงผู้ที่มาปฏิบัติธรรม และมาร่วมงานทุกท่าน ซึ่งจะเริ่มเปิดโรงทาน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 ม.ค. 56 เวลา 16.00 น. ( เลี้ยงอาหารมื้อแรกแด่ผู้ปฏิบัติธรรมก่อนเริ่มงานสวดลักขี ) ถึง เช้าวันจันทร์ที่ 7 ม.ค. 56 ( เป็นมื้อสุดท้ายหลังเลิกงาน) โรงทานจะเปิดตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถเข้าร่วมงานครั้งนี้ได้ทุกท่าน และท่านใดสนใจร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน สามารถติดต่อที่เอิง หรือ โอนเงินได้ที่บัญขีด้านล่าง ขอร่วมอนุโมทนาบุญสาธุกับทุกท่านที่มีจิตศรัทธาในกุศลครั้งนี้

* SCB สาขาไชน่าเวิร์ล วังบูรพา 401-6-71715-2 อ.ศิริพร จุลสุคนธ์
* Kbank สาขาภูเก็ต 102-2-29535-5 ลัพธวิทย์ อารีราษฎร์ (เอิงเปิดไว้เพื่อเงินทำบุญโดยเฉพาะ)

โอนแล้ว รบกวนแจ้งชื่อ วันโอน และจำนวนเงินด้วยครับ จะได้ใส่ชื่อไว้หน้าโรงทานเพื่อให้ผู้ร่วมงานร่วมอนุโมทนาบุญ

ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ

WordPress Themes