ไหว้ศาลพ่อตาโต๊ะแซะ เขาโต๊ะแซะ ภูเก็ต

ศาลพ่อตาโต๊ะแซะ อีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวภูเก็ตเคารพนับถือ ผู้คนมักจะมาไหว้ขอในสิ่งต่างๆที่ต้องการ

รับรถขึ้นไปทางขึ้นเขาโต๊ะแซะ ผ่านวัดหลังศาล ก็จะเจอศาลพ่อตาโต๊ะแซะอยู่ด้ายซ้ายมือครับ

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

*

WordPress Themes