บริจาค เงินทำบุญงานศพ คุณยาย สอเต๋ง เอี่ยวปรีดา

ขอขอบคุณผู้ร่วมทำบุญงานศพคุณยายทุกท่าน และขอให้ผลบุญที่ทุกท่านได้ทำร่วมกัน ส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งที่ดีครับ พวกเราเจ้าภาพในงานบำเพ็ญกุศลศพคุณยายสอเต๋ง เอี่ยวปรีดา ได้นำเงินทำบุญทั้งหมดที่ได้มาไปบริจาคให้กับโรงเรียน ผู้ยากไร้ และองค์กรการกุศลโดยไม่หักค่าใช้จ่าย

เงินก้อนใหญ่ที่สุด ได้บริจากให้กับมูลนิธิโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว เนื่องจากเป็นความประสงค์ของคุณยายตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ เพราะขณะที่ท่านยังพอสื่อสารได้นั้น โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวก และทันสมัยเหมือนปัจจุบัน โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาจจะไม่ลำบากเหมือนในอดีต เพราะมีศิษย์เก่าหลายรายเป็นผู้อุปถัมภ์ แต่อันนี้ก็เป็นความประสงค์ของคุณยายที่จะบริจาค พวกเราจึงตัดสินใจที่จะบริจากเงินประมาณ 2/3 ที่ได้มา คือ 120,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรงดรียนภูเก็ตไทยหัว

ส่วนเงินทำบุญที่เหลือ เราได้แบ่งให้กับผู้ยากไร้ และองค์กรการกุศลครับ

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

*

WordPress Themes