ขบวนแห่พระ อ๊าม(ศาลเจ้า)จุ้ยตุ่ย ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต 14/10/2553

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

*

WordPress Themes