ค่ายเติมฝัน 2554 – โดยนิสิตจุฬาฯ

ค่ายเติมฝัน เป็นอีกโครงการดีๆที่น้องๆนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยให้กับน้องๆนักเรียนระดับมัธยมในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

*

WordPress Themes