ค้นหาสาระให้ .. ชีวิตในเรือนจำ

ถ้ามีโอกาสได้ไปคุยกับนักโทษ หรือผู้ต้องขังในเรือนจำ
คุณอยากจะบอกอะไรพวกเขา ?
คุณอยากจะพูดว่าอะไร ?
แล้วถ้าเขาทำผิดร้ายแรงล่ะ เช่น ฆ่าคนตาย ข่มขืน ยาเสพติด..
คุณอยากจะบอกอะไรพวกเขา ?
คุณอยากจะพูดว่าอะไร ?

ผมโชคดีที่มีโอกาสเข้าเรือนจำหลายครั้ง ไม่ใช่ในฐานะผู้ต้องขัง แต่ในฐานะวิทยากรที่ได้ไปบรรยายเกี่ยวกับสมาธิให้กับผู้ต้องขังฟัง ที่ผมคิดว่าตัวเองโชคดีก็เพราะมีโอกาสได้ทำบุญโดยการมอบธรรมทานให้แก่เพื่อนผู้ต้องขัง

ในครั้งหลังๆผมมีโอกาสได้เข้าไปบรรยายอีก แต่บรรยายให้กับผู้ต้องขังที่ทำผิดร้ายแรง เช่น ฆ่าคนตาย ข่มขืน ซึ่งผู้ต้องขังกลุ่มนี้จะต้องอยู่เรือนจำเป็นเวลาหลายปี ลองคิดดูซิว่าเราจะคุยกับเขาเรื่องอะไรดี

สิ่งที่ผมคิดเป็นโจทย์ให้กับตัวเองมี 2 ประเด็น คือ
1. ทำอย่างไรให้เขามีกำลังใจมีชีวิตอยู่ต่อไปได้
2. ทำอย่างไรที่จะทำให้เขาคิดที่จะเริ่มต้นใหม่ได้

เมื่อคิดถึง 2 สิ่งนี้แล้ว ผมก็มุ่งการบรรยายของผมไปใน 3 ประเด็น
1. สิ่งที่เราต้องการในชีวิตแท้จริงคืออะไร
2. อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของเราล้วนเป็นเรื่องดี
3. คนเราจะเริ่มต้นใหม่เมื่อไรก็ได้ สำคัญตรงที่คิดว่าจะเริ่มต้น

เรื่องค่อนข้างยาว ผมจึงอธิบายเรื่องทั้งหมดใน 3 บทความ
ค้นหาชีวิต1 – สิ่งที่เราต้องการในชีวิตแท้จริงคืออะไร
ค้นหาชีวิต2 – อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของเราล้วนเป็นเรื่องดี
ค้นหาชีวิต3 – คนเราจะเริ่มต้นใหม่เมื่อไรก็ได้ สำคัญตรงที่คิดว่าจะเริ่มต้น

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

*

WordPress Themes