Posts tagged: ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย

ขบวนแห่พระ อ๊าม(ศาลเจ้า)จุ้ยตุ่ย ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต 14/10/2553

พิธีรับพระ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย พ.ศ. 2553 @ เพียวคาร์เร้นท์ ถ.รัษฎา ตัวเมืองภูเก็ต

พิธีรับพระ ของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย (อ๊ามจุ้ยตุ่ย) ประเพณีถือศึลกินผัก จ.ภูเก็ต @ เพียวคาร์เร้นท์ ถ.รัษฎา วันที่ 10 ตุลาคม 2553 เวลา 19.30-21.30 น.

โจ๊กสมุย @ สี่แยกจุ้ยตุ่ย ตัวเมืองภูเก็ต

สำหรับท่านที่ต้องการหาอะไรทานยามค่ำคืนจนถึงดึก “โจ๊กสมุย” เป็นอีกร้านหนี่งที่น่าสนใจครับ เพราะเปิดให้บริการแบบโต้รุ่งเลยทีเดียว

โจ๊กสมุย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตครับบริเวณสี่แยกศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย ให้บริการ โจ๊ก ข้าวต้ม หมี่สั่ว มาม่า สามารถสั่งได้ทั้งแบบใส่หมู กุ้ง ปลา ปลาหมึก หรือซีฟู๊ด  ราคาก็ไม่แพง เริ่มต้นที่ 30-35 บาท และยังมี ปาท่องโก๋ ร้อนๆ (อย่าไปทานตอนมันเย็น) ให้บริการท่านด้วยครับ

ที่ตั้ง: สี่แยกศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
เปิด: 19.00 – 04.00 น.

WordPress Themes