Posts tagged: แห่พระ

ขบวนแห่พระ อ๊าม(ศาลเจ้า) ซุ่ยบุ่นต๋อง(หล่อโรง) ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต 16/10/2553

ขบวนแห่พระ อ๊าม(ศาลเจ้า)จุ้ยตุ่ย ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต 14/10/2553

ขบวนแห่พระ อ๊าม(ศาลเจ้า)บางเหนียว ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต 13/10/2553

ขบวนแห่พระ อ๊าม(ศาลเจ้า)เจ่งอ๋อง ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต 12/10/2553

ขบวนแห่พระ อ๊ามจุ้ยตุ่ย

อ๊ามจุ้ยตุ่ย เป็นอ๊าม หรือศาลเจ้าที่มีม้าทรง และมีคนนิยมมาถือศีลกินเจมากที่สุดในจังหวัดภูเก็ต ผมและครอบครับก็มักจะได้ดูขบวนแห่ของอ๊ามจุ้ยตุ่ยเป็นประจำทุกปี เพราะขบวนแห่ผ่านหน้าออฟฟิศเพียวคาร์เร้นท์ของเรา ปีนี้ขบวนแห่มาแบบไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่นัก ริ้วธง และขบวนจึงไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่

ขบวนแห่อ๊ามจุ้ยตุ่ยปีนี้ แห่วันที่ 24 ตุลาคม 2552 มาถึงหน้าเพียวคาร์เร้นท์ ประมาณ 07.20 น. กว่าขบวนจะผ่านหมดก็กินเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงนิดๆ แต่หลังจากนั้นรถในเมืองจะติดมากๆไปจนถึงประมาณเที่ยงวัน เพราะฉะนั้น ท่านที่วางแผนดูขบวนแห่อ๊ามจุ้ยตุ่ยของทุกปี จะต้องเผื่อเวลารถติดไว้ด้วย หรือ หาที่จอดรถในบริเวณนอกบริเวณใจกลางเมือง แล้วเดินเข้ามาดูขบวนแห่

เก็บภาพขบวนแห่พระ อ๊ามจุ้ยตุ่ยมาฝากกันครับ

WordPress Themes