Posts tagged: สวดมนต์ข้ามปี

สวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับปีใหม่ 2554 ที่ สถาบันพลังจิตตานุภาพ ภูเก็ต

คืนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ได้ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองที่ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภูเก็ต

มีความสุข อิ่มบุญ อิ่มใจกันทั่วหน้าครับ

WordPress Themes