Posts tagged: ใบอนุญาตเผาศพ

การจัด..งานศพ งานบำเพ็ญกุศลศพ จังหวัดภูเก็ต

ตอนที่ต้องจัดงานศพคุณยาย ก็งงๆกันเล็กน้อยครับเพราะไม่ได้คุ้นเคยกับการจัดงาน จับต้นชนปลายกันไม่ถูก ผมจึงคิดว่า การที่จะได้สรุปงานที่ต้องทำเอาไว้ น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆด้วย เพราะแน่นอน ผมคงคิดว่าคนส่วนมากคงไม่ได้เตรียมตัวที่จะจัดงานศพล่วงหน้า

การขอ “ใบมรณะบัตร” และ “ใบอนุญาตเผาศพ”
พวกเราอาศัยในเขตเทศบาล ทุกอย่างจึงไปติดต่อที่เทศบาลครับ แต่ถ้าอยู่นอกเขต คิดว่าต้องไปติดต่อที่ผู้ใหญ่บ้านครับ
– ต้องใช้หลักฐานคือ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาขน ของผู้ตาย และผู้แจ้ง  พร้อมสำเนา 1 ชุด
– ในกรณีเสียชีวิตเพราะชราภาพ ไม่ต้องใช้หลักฐานอื่น ถ้าไม่มีใครคัดค้าน  ถ้ามีคนคัดค้าน ก็ต้องไปแจ้งความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการต่อไป
– พอได้ใบมรณะบัตร ก็นำใบมรณะบัตรไปขอ “ใบอนุญาตเผาศพ” ก็ทำได้ที่เทศบาลเช่นกัน (หากไม่ขอ วัดจะไม่อนุญาตให้เผา)            

การจัดงานศพ หรืองานบำเพ็ญกุศลศพนั้นมีเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่ 4 อย่าง
คือ เรื่อง สถานที่ อาหาร พิธีการ และงานทั่วไป

1. สถานที่ (วัด)  รวมถึง โต๊ะเก้าอี้
ปกติที่วัดจะมีโต๊ะเก้าอี้ให้อยู่แล้วครับ ถ้าไม่พอก็ติดต่อเพิ่มที่มูลนิธิ

2. อาหารเลี้ยงแขกในงานศพ
งานศพคุณยาย เราใช้บริการของร้านต่างๆดังนี้
อาหารในงาน : คุณวิสุทธิ์ ฟักทองผล 0817376786, 076218039
  อร่อยทุกมื้อ  (จากคำชมของผู้มางาน) ยกเว้น กระเพาะปลา มื้อสุดท้าย หน่อไม้เปรี้ยว สักนิดหนึ่ง  โดยรวมแล้วโอเคมากๆ พอใจมากครับ
ปาท่องโก๋ : ปาท่องโก๋ สะปำ หรือ ปาท่องโก๋ สุนิตย์ 0810919946, 076364177
  ปาท่องโก๋ เราจัดทุกวัน ยกเว้นในงานวันแรก ก็ได้รับคำชมว่าอร่อย แต่ละวัน ปาท่องโก๋ หมดเกลี้ยง ไม่เคยพอกับความต้องการของแขกในงานจริงๆ
ห่อหมก : จี้ออน 0869450280, 0869545583
  เป็นรายการอาหารอีกอย่างที่มาเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้น ไม่เคยพอจริงๆครับ

3. พิธีการ
ตรงนี้เราใช้บริการของ ร้านโฆษิตสังฆภัณฑ์ โดย คุณนาวี ถิ่นสาคู 0869473555, 076236421 อันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นพิศษ เพราะถ้าไม่ได้คุณนาวี งานศพคุณยาย คงไม่สามารถเสร็จได้อย่างราบรื่นขนาดนี้

ส่งที่ต้องเตรียม
– ดอกไม้จันทน์  @2 บาท x 100 ดอก
– วัสดุการเก็บกระดูก 1 ชุด   @490 บาท (มี ผ้าขาว, ผ้าแดง, แป้งจันทน์, น้ำหอม, น้ำอบ ..)
– ผ้าบังสุกุล @140 บาท x 8 ผืน
– ผ้าแดง @40 บาท x 3 ผืน (รถทุกศพ, รถนำทาง, คนทำพิธีเรียกไหว้)
– ผ้าขนหนูผูกรถ @250 บาท/โหล x 5 โหล
– ผ้าไตรนำทาง @1200 บาท x 1 ชุด
– เครื่องสัฆทาน ชุดเล็ก 4900 บาท, ชุดกลาง 5900 บาท, ชุดใหญ่ 6900 บาท
– ของชำร่วย

ซองที่ต้องเตรียม
– ซองค่าพระนำทางไปวัดที่เผา 200 บาท
– ซองค่ารถบรรทุกศพ 500 บาท
– ซองจราจร 100 บาท x 5 ซอง
– ซองค่าเผาศพ (ถวายเจ้าอาวาส) 3500 บาท
– ซองค่าพระสวดมาติกา + คนขอศีล 100 บาท x 13 ซอง
– ซองค่าเด็กเก็บขยะ 100 บาท x 2 ซอง
– ซองค่าเครื่องเสียง 400 บาท

4. งานทั่วไป
อันนี้ทุกอย่าง คุณนาวี ถิ่นสาคู ก็ช่วยจัดการให้เราทั้งหมดครับ
– จองรถบรรทุก
– จองเมรุ
– นิมนต์พระในวันเผา
– แจ้งตำรวจจราจร (หากต้องเคลื่อนย้ายศพ)
– ป้ายงานศพ ป้ายชื่อข้างโรงศพ
– ซองขาว ด้ายแดง

WordPress Themes