Posts tagged: จังหวัดภูเก็ต

โครงการ จุฬาฯ รักษ์ห้องสมุด

โครงการจุฬาฯ รักษ์ห้องสมุด

โดย… สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต

ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน

 

หลักการและเหตุผล

          ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต จัดเป็นแหล่งให้ความรู้ที่อยู่คู่กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวภูเก็ตมาเป็นเวลานาน โดยได้รับการสนับสนุนจากทางเทศบาลนครภูเก็ตในการจัดซื้ออุปกรณ์สารสนเทศ หนังสือ และการจัดจ้างบุคลากร ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ตนั้นมีจุดเด่นคือตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับมัธยมจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต และโรงเรียนเทศบาลบ้านบาลเหนียว จึงทำให้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเป็นเยาวชน กลุ่มผู้ปกครองที่ใช้พื้นที่ในการพักรอรับส่งเด็กนักเรียน อีกทั้งประชาชนชาวภูเก็ตที่ต้องการค้นคว้าข้อมูลในเรื่องต่างๆ ที่เข้ามาใช้บริการหนังสือและอุปกรณ์สารสนเทศต่างๆในห้องสมุดอย่างสม่ำเสมอ

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ตได้รับการปรับปรุงทางด้านกายภาพและระบบการบริหารจัดการครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นระยะเวลาถึง 10 ปีมาแล้วทำให้ห้องสมุดได้มีความเสื่อมโทรมทางกายภาพในหลายๆด้าน เช่น หลังคามีปัญหารั่วซึม หลังคาโปร่งแสงสกายไลท์เสื่อมสภาพและเป็นชนิดที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน อุปกรณ์ครุภัณฑ์จำพวกโต๊ะเก้าอี้ชำรุดทรุดโทรม ชำรุดเสียหาย มีรูปแบบที่ไม่ยืดหยุ่นต่อการใช้งาน ห้องสำหรับเด็กเสื่อมโทรม มีกลิ่นอับ ไม่สามารถรองรับและแก้ปัญหาในการเข้าใช้งานของเด็กในห้องสมุดได้ รวมถึงมีกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการจัดการและให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด อีกทั้งยังขาดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดในโอกาสต่างๆ ทั้งนี้เกิดจากการขาดแคลนงบประมาณในการซ่อมบำรุง  ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ตไม่สามารถให้บริการได้เต็มศักยภาพ เกิดประสิทธิภาพและประประสิทธิผลแก่สาธารณชนชาวภูเก็ตสูงสุดได้

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต ด้วยจิตสำนึกที่ว่า “เกียรติภูมิจุฬา คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบริการพื้นฐานทางการศึกษาของสังคม โดยบำเพ็ญประโยชน์ด้านการศึกษามาโดยตลอด ทั้งนี้ ในปีนี้ สมาคมฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะปรับปรุงห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต สมาคมฯ จึงวางแผนการปรับปรุงและวางแนวทางเสริมสร้างศักยภาพห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างแหล่งบ่มเพาะปัญญาให้แก่ประชาชนชาวภูเก็ต เพื่อสร้างให้สังคมภูเก็ตเป็นสังคมที่แข็งแรงต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมฉลองพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔
  2. เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ตให้เป็นห้องสมุดที่มีความพร้อมทั้งการบริการข้อมูลและการศึกษาต่างๆ มีมาตรฐานของสภาพแวดล้อมและการบริการที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
  3. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนภูเก็ตมีจิตสำนึกรักการอ่าน และให้ความสำคัญกับการแสวงหาความรู้จนถึงการสนับสนุนทางการศึกษาต่างๆ
  4. ทำการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ จนถึงหน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมกับการปรับปรุงห้องสมุด และส่งเสริมทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับห้องสมุด ให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจในห้องสมุดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ระยะเวลาในการดำเนินงาน     ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

งบประมาณการดำเนินงาน      ประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท Read more »

ร้านอาหาร ดี ภูเก็ต : ถ.เยาวราช สามกอง ในตัวเมืองภูเก็ต

ร้านอาหาร ดี ภูเก็ต เป็นร้านอาหารไทย แต่งร้านน่ารัก อาหารรสชาติดี อีกร้านน่ารักๆที่อยากแนะนำให้ลองไปทานครับ

ได้รู้จักร้านนี้จากรุ่นพี่จุฬาฯท่านหนึ่งว่าร้านแต่งดี อาหารก็อร่อย เป็นสาขาของ Dairy Queen ที่กรุงเทพฯ พวกเราชาวจุฬาฯภูเก็ตจึงเลือกร้านนี้เป็นที่พบปะประจำเดือน ตอนที่ผมไปเซอร์เวย์ร้าน ก็เห็นบรรยากาศสบายๆ น่านั่งอยู่แล้ว หลังจากได้ลิ้มลองรสชาติอาหารแล้ว ก็บอกได้เลยว่าโอเค อาหารทานได้ หลายเมนูอร่อย พวกเราทานกันเกลี้ยงแทบทุกจาน

ที่ผมชอบก็ หมี่+แกงปู เกี้ยวห่อชีซ กระทงกรอบ (หรืออะไรทำนองนั้นแหละ ลืมชื่อแล้ว)

ที่อยู่: 246/2-3 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร: 076 523 465
การเดินทาง:
จาก รพ.วชิระภูเก็ต ไปทางสามกอง อยู่ด้านขวามือ จาก รพ.วชิระภูเก็ต ประมาณ 300-400 เมตร
เปิดทำการ: ทุกวัน 10.30-22.00 น.

บ้านเช่า @ ภูเก็ตวิลล่าเจ้าฟ้า ตัวเมืองภูเก็ต

บ้านให้เช่าพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ในภูเก็ตวิล่าเจ้าฟ้า ตัวเมืองภูเก็ต

บ้านเช่า @ หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า เจ้าฟ้า

ภูเก็ตวิลล่าเจ้าฟ้า เป็นหมู่บ้านน่าอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง มีจำนวนบ้านไม่มาก และไม่น้อยจนเกินไป ทำให้เป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่ ภายในหมู่บ้านมีสวนสาธารณะสวยงาม รวมถึงสระว่ายน้ำให้บริการคนในหมู่บ้าน

มาตรฐานความปลอดภัยของหมู่บ้านนี้อยู่ในระดับดี และถือว่าดีมากสำหรับหมู่บ้านระดับกลางทั่วไป เพราะนอกจากจะมีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว ยังมีกล้องวงจรปิดติดตั้ง มิใช่เพียงแค่บริเวณทางเข้าหมู่บ้า แต่มีกล้องวงจรปิดตามถนนและแยกต่างๆภายในหมู่บ้าน จึงทำให้เกิดความอุ่นใจแก่ผู้พักอาศัยขึ้นอีกระดับหนึ่ง

บ้านเช่าพร้อมเฟอร์นิเจอร์

ด้วยประสบการณ์การทำบ้านเช่ากว่า 10 ปี ทำให้เรามีความชำนาญ ออกแบบบ้าน เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ต่างๆในบ้านเพื่อให้ผู้เช่าพร้อมอยู่ด้วยความสบายใจ บ้านเช่าของเราได้รับการตกแต่งด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่ดี ได้มาตรฐาน ใช้วัสดุที่คงทนและสวยงาม

บ้านเช่าของเรามีเฟอร์นิเจอร์พร้อม สำหรับผู้เช่าสามารถหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้ทันที เฟอร์นิเจอร์ไม้ส่วนใหญ่ที่เราใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้สัก เพื่อความสวยงาม และความคงทนต่อการใช้งาน ห้องนอนมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (แอร์) ห้องอาบน้ำมีการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น อีกทั้งมีการติดตั้งม่านกันแสงอย่างดีในห้องนอน เพื่อไม่ให้ห้องนอนสว่างมากในเวลากลางวัน

บ้านเช่าของเรามีการเตรียมระบบน้ำสำรอง โดยใช้ถังสำรองน้ำใต้ดิน พร้อมปั้มน้ำ ซึ่งสามารถเดินเครื่องได้ทันทีในกรณีที่น้ำประปาไม่ไหล

บ้านเช่าของเรามีการติดตั้งเหล็กดัด (เหล็กดัดลายอิตาลี) ซึ่งใช้เหล็กดัดแบบหนาพิเศษเพื่อป้องกันการบุกรุก พร้อมทั้งการออกแบบประตูให้เห็นได้จากนอกบ้าน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย และทรัพย์สิน

บ้านน่าอยู่ บรรยากาศสบาย

บ้านแฝด ชั้นเดียว บรรยากาศดี สงบ
เนื้อที่: 42.5 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย: 120 ตารางเมตร

ห้องนอน: 3 ห้อง
ห้องน้ำ: 2 ห้อง
ห้องอื่นๆ: ห้องนั่งเล่น, ห้องรับประทานอาหาร, ครัวไทย, บริเวณซักล้าง
ที่จอดรถ: 1 คัน

เฟอร์นิเจอร์: แอร์ 2 เครื่อง, เฟอร์นิเจอร์ไม้สักใน 2 ห้องนอน, โซฟา, โต๊ะรับประทานอาหาร, ตู้เย็น, เตาไมโครเวฟ, กระติกต้มน้ำ

สนใจ..เช่าบ้าน

ค่าเช่า: 20,000 บาท/เดือน  สัญญาเช่า 1 ปี (ราคาต่อรองได้ครับผม  แต่อย่าต่อมากนะครับ เดี๋ยวไม่พอค่าผ่อน)

สนใจติดต่อ 076256797, 0864702468
หรือ purevilla@purethailand.com

ร้านขายของฝากจากภูเก็ต กรทอง

เมื่อวานได้ไปพิธีเปิดอุทยานแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ต ในร้านขายของฝาก”กรทอง” ก็รู้สึกดีครับ ที่เห็นองค์กรเอกชนอีกแห่งให้ความสำคัญกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของชาวภูเก็ต นำมาจัดแสดงในร้านขายของฝาก ให้เป็นจุดเรียนรู้สำหรับคนภูเก็ต และผู้มาเยือน

ในร้านมีมุมต่างๆให้ถ่ายรูปได้สวยไม่แพ้สถานที่จริงเลยครับ ของฝากก็มีครบครัน ล้วนเป็นของฝากขึ้นชื่อจากจังหวัดภูเก็ตจริงๆครับ

กิจกรรม @ สถาบันพลังจิตตานุภาพ จังหวัดภูเก็ต 21/11/2553

นักศึกษาครูสมาธิ จ.ภูเก็ต และพี่เลี้ยง ร่วมทำบุญที่วัดกลาง

ร้านอาหาร Ceramic Kitchen ที่ม่าหนิก ภูเก็ต

ร้านอาหารบรรยากาศดี๊ดีที่อยากเอาภาพมาฝาก ลองไปทานแล้วจะประทับใจครับ ไม่ต้องบรรยายมาก แค่ดูภาพก็อยากไปแล้วใช่ไหมครับ

การเดินทาง: ร้านเซรามิค  อยู่ทางขวามือระหว่างทางจากอนุสาวรีย์ไปเชิงทะเล ขับจากอนุสาวรีย์ไป 2.6 กม. หรือ  อยู่ก่อนถึงม่าหนิกประมาณ  1 กม. ครับ

ร้านอาหาร ไชโย ซีฟู๊ด

อยากแนะนำอีกหนึ่งร้านอาหารทะเลใกล้เมืองภูเก็ต ร้าน ไชโย ซีฟู๊ด ครับ

บรรยากาศสบายๆ คนไม่เยอะ อาหารโอเค ราคาไม่แพง ถ้าไม่มีโต๊ะของพวกเราอยู่ ก็คงไม่มีเสียดังครับ เพราะหลังจากพวกเรามา พร้อมเด็กๆที่น่ารักม๊ากมาก ความสงบของร้านก็หมดไปในทันทีครับ

Singha BizCourse : ความสำเร็จของธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต

เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ผมได้เข้าร่วมอบรมผู้ประกอบการในโครงการ Singha Biz Course Entrepreneur เป็นโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งที่ Singha Corporation ทำเพื่อสังคม จึงอยากมาแบ่งปันให้เพื่อนๆรับทราบ

โครงการนี้เป็นอีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ระยะเวลาในการอบรมอาจจะไม่มาก แค่ประมาณ 6 วัน เนื้อหาอาจไม่สามารถครอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ แต่ผมคิดว่าผมได้รับเกร็ดความรู้หลายอย่างจากการที่เข้าอบรมครั้งนี้

หัวข้อการอบรมที่พวกเราได้เรียนรู้ เช่น
– การจัดการธุรกิจในครอบครัว
– การตลาดสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
– การบริหาร และสื่อสารตราสินค้า
– การบัญชี และการเงิน
– การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม
– จิตวิทยาธุรกิจ

นอกจากจะได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรเก่งๆหลายท่านแล้ว ยังได้เพื่อนใหม่มากมาย และ ยังมีการทำ Workshop เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหัวข้ออบรมมากขึ้นอีกด้วย

วิธีการทำสมาธิ สำหรับผู้เริ่มต้น ด้วยการนั่งสมาธิ

การนั่งสมาธิ มีประโยชน์มากมาย ช่วยให้ทั้งสุขภาพใจและกายของเราดีขึ้น ปกติก่อนการนั่งสมาธิ พระอาจารย์แนะนำให้เดินจงกรมก่อน ท่านผู้สนใจสามารถหารความรู้เพิ่มเติมได้ที่ วิธีการทำสมาธิ สำหรับผู้เริ่มต้น ด้วยการเดินจงกรม

วิธีการนั่งสมาธินี้ เป็นวิธีที่ผมได้รับการสอน จากพระอาจารย์ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร ในการเรียน หลักสูตรครูสมาธิ @ สถาบันพลังจิตตานุภาพ จังหวัดภูเก็ต

วิธีการนั่งสมาธิ

๑. ถ้านั่งกับพื้น ให้นั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้าย ตั้งกายตรง
ถ้านั่งบนเก้าอี้ ให้นั่งห้อยเท้าตามสบาย ตั้งกายตรง หรือหลังพิงเก้าอี้ก็ได้

๒. ยกมือพนมระหว่างอก กล่าวคำอธิษฐานสมาธิ
กล่าวว่า ” ข้าพเจ้า ระลึกถึง คุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณบิดา มารดา คุณครูบาอาจารย์ จงมาดลบันดาล ให้ใจของข้าพเจ้า จงรวมลงเป็นสมาธิ
พุทโธ ธัมโม สังโฆ
พุทโธ ธัมโม สังโฆ
พุทโธ ธัมโม สังโฆ
พุทโธ พุทโธ พุทโธ”

๓. เอามือลง วางบนตัก  มือขวาหงายทับมือซ้าย  หลับตาเบา ๆ

๔. เริ่มบริกรรม “พุทโธ ๆ ๆ   ……..” ในใจจนกว่าจะเลิก ตามเวลาที่กำหนด
ปกติแนะนำให้ผู้เริ่มต้นนั่งสมาธิ นั่งสมาธิ 5- 30 นาที

๕. หลังจากนั้นให้ตั้งใจสวดแผ่เมตตาพิเศษ
กล่าวว่า “สัพเพ  สัตตา  สะทา โหนตุ,  อะเวรา  สุขะชีวิโน
ขอให้สัตว์ทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกัน จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด
กะตัง ปุญญัง ผะลัง มัยหัง, สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต
ขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้น จงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญ อันที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเทอญ”

WordPress Themes