Posts tagged: จุฬาฯ

เลือดไม่แบ่งสีแล้ว

* รวมพลัง CU-TU ภูเก็ต พร้อมประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทย
* นับเป็นอีกโครงการที่ประสบความสำเร็จ ได้ผู้บริจาคโลหิตรายใหม่หลายรายครับ

การแข่งขันฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ภูเก็ต ครั้งที่ 5

งานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.00
ที่ TX Park Soccer Stadium (หลัง มหาวิทยาลัยราชภัฎ ภูเก็ต)

“บอลจะแพ้หรืชนะไม่สำคัญ สายสัมพันธ์แนบแน่นตลอดไป”

ผลการแข่งขัน
ฟุตบอลอาวุโส จุฬาฯ แพ้ ธรรมศาสตร์ – 3 : 6
ฟุตบอลหญิง จุฬาฯ แพ้ ธรรมศาสตร์ – 0 : 1
ฟุตบอลชาย จุฬาฯ แพ้ ธรรมศาสตร์ – 1 : 5

งานราตรีจุฬาลงกรณ์ 2555 “จุฬาฯ555 มาเฮฮากันนะนาย”

“จุฬาฯ555 มาเฮฮากันนะนาย”
อุทยานอาหารไทนาน สถาน
วิมาน ห้องดาวดีงส์
ราตรี วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555

งานราตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
โดย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต

พบกับมหากาพย์ตำนานรักของเจ้าชายรูปงามแห่งสีชมพูทวีป และเบญจกัลยาณี ศรีจามจุรีสถาน
องก์ 1 ตระลึงลาน ตระการตา
องก์ 2 แรกสเน่หา ใต้ร่มจามจุรี
องก์ 3 ยวนเย้าเร้าฤดี อิสตรีชีลา
องก์ 4 เรามา Sing หรรษา มาเฮฮากันนะนาย

งานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5

งานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.00
ที่ TX Park Soccer Stadium (หลัง มหาวิทยาลัยราชภัฎ)

ชม Spot โฆษณาขำๆได้ที่ http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fXz3C5smmzc

กำหนดการ

วันอาทิตย์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2555
15.00 – พร้อมกันที่สนามฟุตบอล TX Park
** เริ่มพิธีการ
– ขบวนพาเหรดนักกีฬาเดินเข้าสนาม
– ประธานกล่าวเปิดงาน
15.50 – การแข่งขันฟุตบอลอาวุโส 20 นาที
16.10 – การแสดง จุฬาฯ 10 นาที
16.20 – การแข่งขันฟุตบอลชาย ครึ่งแรก 20 นาที
16.40 – การแข่งขันฟุตบอลหญิง 15 นาที
16.55 – เกมส์ 3 เกมส์
17.25 – การแข่งขันฟุตบอลชาย ครึ่งหลัง 20 นาที
17.45 – พิธีปิดการแข่งขัน

โครงการ จุฬาฯ รักษ์ห้องสมุด

โครงการจุฬาฯ รักษ์ห้องสมุด

โดย… สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต

ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน

 

หลักการและเหตุผล

          ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต จัดเป็นแหล่งให้ความรู้ที่อยู่คู่กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวภูเก็ตมาเป็นเวลานาน โดยได้รับการสนับสนุนจากทางเทศบาลนครภูเก็ตในการจัดซื้ออุปกรณ์สารสนเทศ หนังสือ และการจัดจ้างบุคลากร ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ตนั้นมีจุดเด่นคือตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับมัธยมจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต และโรงเรียนเทศบาลบ้านบาลเหนียว จึงทำให้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเป็นเยาวชน กลุ่มผู้ปกครองที่ใช้พื้นที่ในการพักรอรับส่งเด็กนักเรียน อีกทั้งประชาชนชาวภูเก็ตที่ต้องการค้นคว้าข้อมูลในเรื่องต่างๆ ที่เข้ามาใช้บริการหนังสือและอุปกรณ์สารสนเทศต่างๆในห้องสมุดอย่างสม่ำเสมอ

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ตได้รับการปรับปรุงทางด้านกายภาพและระบบการบริหารจัดการครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นระยะเวลาถึง 10 ปีมาแล้วทำให้ห้องสมุดได้มีความเสื่อมโทรมทางกายภาพในหลายๆด้าน เช่น หลังคามีปัญหารั่วซึม หลังคาโปร่งแสงสกายไลท์เสื่อมสภาพและเป็นชนิดที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน อุปกรณ์ครุภัณฑ์จำพวกโต๊ะเก้าอี้ชำรุดทรุดโทรม ชำรุดเสียหาย มีรูปแบบที่ไม่ยืดหยุ่นต่อการใช้งาน ห้องสำหรับเด็กเสื่อมโทรม มีกลิ่นอับ ไม่สามารถรองรับและแก้ปัญหาในการเข้าใช้งานของเด็กในห้องสมุดได้ รวมถึงมีกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการจัดการและให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด อีกทั้งยังขาดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดในโอกาสต่างๆ ทั้งนี้เกิดจากการขาดแคลนงบประมาณในการซ่อมบำรุง  ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ตไม่สามารถให้บริการได้เต็มศักยภาพ เกิดประสิทธิภาพและประประสิทธิผลแก่สาธารณชนชาวภูเก็ตสูงสุดได้

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต ด้วยจิตสำนึกที่ว่า “เกียรติภูมิจุฬา คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบริการพื้นฐานทางการศึกษาของสังคม โดยบำเพ็ญประโยชน์ด้านการศึกษามาโดยตลอด ทั้งนี้ ในปีนี้ สมาคมฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะปรับปรุงห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต สมาคมฯ จึงวางแผนการปรับปรุงและวางแนวทางเสริมสร้างศักยภาพห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างแหล่งบ่มเพาะปัญญาให้แก่ประชาชนชาวภูเก็ต เพื่อสร้างให้สังคมภูเก็ตเป็นสังคมที่แข็งแรงต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมฉลองพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔
  2. เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ตให้เป็นห้องสมุดที่มีความพร้อมทั้งการบริการข้อมูลและการศึกษาต่างๆ มีมาตรฐานของสภาพแวดล้อมและการบริการที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
  3. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนภูเก็ตมีจิตสำนึกรักการอ่าน และให้ความสำคัญกับการแสวงหาความรู้จนถึงการสนับสนุนทางการศึกษาต่างๆ
  4. ทำการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ จนถึงหน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมกับการปรับปรุงห้องสมุด และส่งเสริมทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับห้องสมุด ให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจในห้องสมุดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ระยะเวลาในการดำเนินงาน     ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

งบประมาณการดำเนินงาน      ประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท Read more »

โครงการห้องสมุดเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านบางทอง

โครงการห้องสมุดเพื่อน้อง เป็นโครงการปรับปรุงห้องสมุด และจัดหาหนังสือใหม่ๆให้กับห้องสมุดโรงเรียนบ้านบางทอง เพื่อให้เด็กๆได้ใช้ห้องสมุดอย่างมีความสุข

โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของพวกเรากลุ่มจุฬาฯภูเก็ตที่ได้ทำไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ที่โรงเรียนบ้านบางทอง อยู่บริเวณทางเข้าเขื่อนบางวาด อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

ค่ายเติมฝัน 2554 – โดยนิสิตจุฬาฯ

ค่ายเติมฝัน เป็นอีกโครงการดีๆที่น้องๆนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยให้กับน้องๆนักเรียนระดับมัธยมในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา

รำลึกอดีต @ จุฬาฯ

งานแข่งขันฟุตซอล จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ จังหวัดภูเก็ต ปี 2553

ขอเชิญ ทุกท่านร่วมงานแข่งขันฟุตซอล จุฬาฯธรรมศาสตร์ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3 ปี 2553
เลือกเชียร์ฝั่งไหน ขึ้ง Stand ฝั่งนั้นได้เลยครับ

วัน อาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
เวลา 15.00
สถานที่ ศูนย์กีฬาอาคาร 1 สะพานหิน

กำหนดการ
15:00    พร้อมกันที่สนาม
15:30    เริ่มพิธีการ
16:00    ประธานกล่าวเปิดงาน
16:15    ฟุตซอลชายครึ่งแรก
16:50    การแสดง
17:00    ฟุตซอลหญิง (แข่งแค่ 15 นาที ทีมละ 8 คน)
17:20    ฟุตซอลชายครึ่งหลัง
17:55    จบการแข่งขัน
18:00    พิธีปิด และถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน
 
เสร็จแล้วเชิญชาวจุฬาฯ และชาวธรรมศาสตร์ทุกท่าน รับประทานอาหาร (buffet) ร่วมกัน ที่ SP กุ้งกะทะ
(รับบัตรรับประทานอาหารฟรีได้ที่ผู้ประสานงานในสนามแข่งขัน)

จุฬาฯภูเก็ต @ วันปิยะมหาราช – 23 ตุลาคม 2553

WordPress Themes