ขบวนแห่พระ อ๊าม(ศาลเจ้า)เจ่งอ๋อง ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต 12/10/2553

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

*

WordPress Themes