ขบวนแห่พระ อ๊าม(ศาลเจ้า) ซุ่ยบุ่นต๋อง(หล่อโรง) ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต 16/10/2553

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

*

WordPress Themes