โครงการห้องสมุดเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านบางทอง

โครงการห้องสมุดเพื่อน้อง เป็นโครงการปรับปรุงห้องสมุด และจัดหาหนังสือใหม่ๆให้กับห้องสมุดโรงเรียนบ้านบางทอง เพื่อให้เด็กๆได้ใช้ห้องสมุดอย่างมีความสุข

โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของพวกเรากลุ่มจุฬาฯภูเก็ตที่ได้ทำไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ที่โรงเรียนบ้านบางทอง อยู่บริเวณทางเข้าเขื่อนบางวาด อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

*

WordPress Themes