ชินนสาสมาธิ (สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง) @ เรือนจำ จ.ภูเก็ต

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา15 ศูนย์นำชัย จ.ภูเก็ต ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมชินนสาสมาธิ (สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง) ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ จ.ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 5 ตุลาคม 2555 รวม 5 วัน โดยได้นิมนต์ พระบรรลือ ศุภกิจ เป็นวิทยากรนำการฝึกอบรม

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดภูเก็ต จำนวน 250 คน
– เป็นผู้ต้องขังชาย 200 คน
– เป็นผู้ตัองขังหญิง 50 คน

การดำเนินการ
จัดฝึกอบรม 5 วัน ในเรือนจำจังหวัดภูเก็ต  โดยแบ่งผู้ต้องขังเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 50 คน โดยมีการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ (เดินจงกรม และ นั่งสมาธิ

ผลการดำเนินการ
ในแต่ละวันของการฝึกอบรม มีผู้ต้องขังมาเข้ารับการอบรมประมาณ 50 – 60 คน ทุกคนตั้งใจฟังการบรรยาย และร่วมปฏิบัติอย่างตั้งใจ อาจจะมีผู้เข้ารับการอบรมบางส่วน ประมาณ 10-15% ที่อาจจะละเลยปฎิบัติบ้างเป็นบางช่วง แต่ก็เป็นส่วนน้อย

โดยรวม ผลการดำเนินการประสบความสำเร็จเกิดคาด เมื่อจบการบรรยายในแต่ละวันมีผู้ต้องขังจำนวนมากที่เดินเข้ามาขอบคุณ และอนุโมทนาบุญกับคณะวิทยากร

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

*

WordPress Themes